Sportovní začátky

01.01.1935 00:00

Sportovní začátky

Zcela mimořádný význam v dějinách místního sportu mají tělocvičné jednoty Sokola. Brzy po založení první tělocvičné jednoty Sokol v roce 1862 v Praze, rozšiřuje se sokolská myšlenka Tyršova do ostatních českých měst. Sokolská myšlenka o harmonii tělesné, duchovní a mravní výchovy v duchu národním zapouští své kořeny. Na Mělníku byl Sokol založen v roce 1868. S pokrokovým hnutím v devadesátých letech šíří se sokolská myšlenka i do venkovských obcí. Jednou z prvních obcí v okrese Mělnickém, kde byla založena tělocvičná jednota Sokol, byla v roce 1895 obec Řepín (v Živoníně až v roce 1921). Život v jednotách se úspěšně rozvíjel a brzy se staly jednoty střediskem nejen tělovýchovy, ale i společenského a kulturního života v obci. Rozrůstajícím tělocvičným činnostem brzy nestačily sály v hostincích, na něž byly jednoty ve svých začátcích odkázány. Tak dochází ke stavbě vlastních sokoloven, tělocvičen a také ke zřizování hřišť. Mezi osmi prvními sokolovnami na Mělnicku byla i sokolovna na Řepíně. Téměř všechny jednoty mají svá divadelní jeviště. Sokolská myšlenka vykonala mnoho: vzpružila malátné, vzpřímila sklíčené, posílila slabé, vlila do duše mládí, sílu, odvahu, smělost, rozšířila vědomí občanské rovnosti, vštípila kázeň a pořádek, vedla českou revoluci k úplné svobodě a národní nezávislosti.
Tělesnou výchovu pěstují kromě tělocvičných jednot i sportovní kluby. Činnost většiny z nich se omezuje na sport, který se stal nejpopulárnější – kopanou. Většina sportovních klubů byla ustavena jako prosté fotbalové kroužky, nepodléhající žádnému ústředí. Hrají jednou, nejvýš dvěma jedenáctkami mezi sebou na neohrazených hřištích.  Sdružují většinou mládež středních a dělnických vrstev, jmění je uloženo v inventáři.  Jen několik družstev je řádně přihlášeno ve Svazu fotbalovém a plní i řádně své povinnosti platební. Mají za to právo hrát každoročně mistrovství ve svém okrsku. Jako jeden z prvních hrál fotbalový odbor SK Mělník v roce 1933 mistrovství v 1.B třídě středočeské župy.
S největší pravděpodobností na založení fotbalových klubů měl zásadní vliv úspěch národního reprezentačního družstva na mistrovství světa v Itálii v červnu 1934. Parta kolem legendárního brankáře a kapitána Františka Pláničky se probojovala až do finále, kdy podlehla domácím Italům poměrně nešťastně až v prodloužení 2:1. Kopaná tehdy byla daleko nejpopulárnějším sportem, a návštěvy diváků na ligových zápasech běžně dosahovaly několika desítek tisíc lidí. A tak není divu, že se našla spousta chlapců, kteří chtěli hrát fotbal a zažít atmosféru kolem opravdového mače a tak se začalo hrát ve městech i na vesnicích.

 

Léta 1935–1965

První zmínka o fotbale na Řepíně pochází kolem roku 1935, kdy bratři Bláhové zorganizovali několik přátelských zápasů. Vždy to byla slavnostní událost, kdy mužstva se převlékla v hospodě u Vajsů a pak za doprovodu kapely prošla obcí na připravené hřiště, kde se mač odehrával. Upravené pole (louku) v dolní vsi propůjčil Václav Vyrt, mistr řeznický, velký fanda fotbalu.
Další zprávy o kopané na Řepíně se objevují v oddílové kronice až od roku 1965.
V létě tohoto roku se uskutečnil přátelský fotbalový zápas Řepínských příznivců Sparty proti příznivcům Slavie. Tento zápas se konal na poli za Jiránkovými. Aktéři vzali toto utkání až příliš prestižně, výsledkem byly dvě nohy v sádře.
V sedmdesátých letech bylo rovněž sehráno několik přátelských utkání žákovského týmu pod vedením Evžena Šubra.

 

Léta 1965–1967

Na podzim roku 1965 začíná velká fotbalová aktivita. Jindřich Brusman, fotbalový nadšenec, shromáždil okolo sebe skupinu lidí, která začala organizovat fotbalové dění na Řepíně. Po dohodě se zemědělským družstvem byl vyčleněn pozemek Na kamínku (za sokolovnou), kde se vytvořilo provizorní hřiště. V tomto období se odehrálo několik přátelských zápasů, například s Nebužely nebo Jenichovem.
Přes zimu navezl pracovník silnic Karel Gricz velké množství písku a škváry. Na jaře pracovníci zemědělského družstva rozhrnuli buldozerem navezený materiál. Traktorem s branami a dlouhými smyky upravili hřiště a oseli trávou.
Rok 1966 je historickým zlomem fotbalového dění na Řepíně. Poprvé se mužstvo Sokola Řepín přihlásilo do okresní soutěže.
Zakládající členové:

Brusman Jindřich - předseda
Vehle Jaroslav st. - pokladník
Pěnička Josef - člen výboru
Žára Václav - člen výboru
Řezníček Miroslav - člen výboru

V  sezóně 1966 – 1967 vstoupilo mužstvo do soutěže IV. třídy A jako nováček, skončilo na desátém místě jako předposlední s dvanácti body. Hráči se převlékali v místní sokolovně. V první sestavě hráli: Slezák Václav, Hotovec Alois st., Holub Václav , Burda Josef , Burda Jiří , Vehle Jaroslav, Burián Ladislav, Rosenbaum Jan, Krupička Václav, Berka Oldřich, Kletečka Antonín, Horák Josef.

 

Léta 1967–1989

V sezóně 1967–1968 mužstvo získalo posily – Josefa Vejvodu z Chorušic, Václava Dvořáka z Nebužel, Vladimíra Johna z TDV Pšovka a Stanislava Burdu. Podařilo se několik dobrých výsledků, mužstvo skončilo ve IV. třídě, třetí od konce.

V soutěžním ročníku 1968–1969 mužstvo dále posilovalo – na jaře o Klacka Ladislava z Chorušic a Milera Josefa st. z Mělnického Vtelna. Na podzim pak o Linka Jaroslava z Mělnického Vtelna a Kadlece Miroslava z EMĚ Mělník. Posílené mužstvo hrálo již velice dobře. V soutěži se umístilo již na druhém místě.

Sezóna 1969–1970 byla významná tím, že se začaly stavět kabiny, Všechny práce se prováděly svépomocí. Okolo hřiště se vybudovalo dřevěné zábradlí. Materiál se získal svépomocí z lesa. Poprvé se přihlásilo do soutěže mužstvo dorostu. Toto družstvo vedl Václav Žára.
V soutěžním ročníku 1970–1971 se již někteří hráči dorostu začali prosazovat v „A“ mužstvu - jedná se o tyto hráče: Hypša Václav, Holub Jiří , Matuna Josef, Rosenbaum Jiří, Kadlec Vladimír, Žára Petr. Mužstvo „A“ se umísťuje v horních patrech tabulky, ale vždy chybí malý krůček k postupu do třetí třídy.

V sezóně 1971–1972 se Jindřichu Brusmanovi podařilo přivést jednu z velkých posil na Řepín, a to Jindřicha Pluhaře, který byl dobře sehraný s Jaroslavem Linkem a vytvořili tak údernou dvojici TJ Řepín.

V soutěžní sezóně 1972–1973 bylo TJ Řepín nabídnuto okresním fotbalovým svazem navázání mezinárodního fotbalového přátelství s týmem NDR – BSG Schirgiswalde u Budyšína. „V počátcích těchto výměnných přátelských pobytů jsme v červnu navštívili německé přátele u nich, a oni nám oplatili návštěvu u nás.“ Tyto výměnné pobyty se uskutečnily v letech 1973–1986. Vzniklo z nich mnoho osobních přátelských vztahů.
Mužstvo se pravidelně mimo soutěžních a mistrovských zápasů zúčastňovalo memoriálu Václava Karabáčka v Nebuželích. V roce 1976 se mužstvo účastnilo v Poháru Nového Mělnicka, kde se umístilo na čtvrtém místě.

V roce 1973 předseda klubu Jindřich Brusman oslavuje vítězství v memoriálu Václava Karabáčka v Nebuželích s fanoušky TJ Řepín.
Od sezóny 1977–1978 mužstvo „A“ hrálo již III. třídu. V roce 1979 se stal novým předsedou fotbalového oddílu Václav Hypša st.

Od sezóny 1984-1985 hrají za TJ Řepín v okresní soutěži družstvo žáků a dorostenců. Družstvo dorostu postoupilo do okresního přeboru.
V ročníku 1988–1989 byl historickým okamžikem postup dorostu do krajské soutěže.

 

Léta 1989–2000

V roce 1989 byl novým předsedou fotbalového oddílu zvolen Vladimír John. Novým trenérem „A“ mužstva se stal Václav Dvořák ml.

Od roku 1992 fotbalový klub pravidelně pořádal turnaj memoriál Jindřicha Brusmana. V sezóně 1992–1993 se poprvé povedlo „A“ mužstvu postoupit do okresního přeboru. Mužstvu dorostu přibyla léta a začal hrát v okresní soutěži IV. třídy jako mužstvo Řepína „B“.

V této sezóně se podařilo žákům postoupit do okresního přeboru. V sezóně 1994-1995 TJ Řepín reprezentuje mužstvo mužů „A“ v okresním přeboru, mužstvo mužů „B“ ve IV. třídě okresní soutěže, dále mužstvo dorostu, kterým se podařilo postoupit v tomto roce ze III. třídy okresní soutěže do okresního přeboru. V okresním přeboru je rovněž mužstvo žáků.

V sezóně 1995-1996  mužstvo „A“ sestoupilo z okresního přeboru do III. třídy okresní soutěže. To se však zlepšilo v následující sezóně 1996–1997, kdy „A“ mužstvo postoupilo znovu mezi okresního elitu.

V roce 1999 si „B“ mužstvo pozvalo k přátelskému utkání tým České televize. Utkání skončilo 4:3 pro ČT.

 

Léta 2000–2007

V roce 2000 se stal novým předsedou fotbalového klubu Milan Vaněček. Trenérem „A“ mužstva je Břetislav Holub.
Řepínští fotbalisté  v roce 2001 se zúčastnili turnaje o pohár Sdružení obcí Kokořínska. Účast přijalo celkem šest týmů, putovní pohár si přivezli na Řepín a stali se vítězi tohoto ročníku. V následujícím roce 2002 hráči Řepína obhájili své prvenství a putovní pohár již zůstal na Řepíně natrvalo. Turnaj o pohár Sdružení obcí Kokořínska se tentokrát konal na mšenském stadionu. Již třetího ročníku tohoto turnaje se účastnili tradiční mužstva z Řepína, Mšena, Vysoké, Velkého Borku, Luky a Nebužel. V roce 2003 se hráči zúčastnili okresního přeboru v malé kopané, kde se stali přeborníkem okresu.

V přípravném období fotbalisté pro své cíle dělají maximum. V sezóně pravidelné tréninky třikrát týdně, posilování kondice na hřišti a v okolí, v tělocvičně. Tréninkové dávky v tělocvičně zpestřil sportovní aerobik pod vedením zkušené cvičitelky. O víkendech hráči absolvují přípravná utkání. Mimo sezónu v zimě i v létě jezdí na týdenní soustředění do Harrachova. Mužstvo by chtělo předvádět kvalitní kopanou pro pobavení diváků. Zlepšit by se mělo také propojení prvního týmu a rezervy. Na dobrých výsledcích mužstva má nemalý podíl kouč Břetislav Holub, který díky dobré filozofii kvalitně připraví hráče na zápas. Hráči pochopili, že bez tréninku se nedají uhrát dobré výsledky. I přes pracovní vytížení se scházejí v úctyhodném počtu.
V roce 2005 zahájili Řepínští fotbalisté jarní sezónu na nově upraveném hřišti. Po dohodě s majitelem pozemku svůj sportovní stánek poněkud posunuli a tak se jim rozšířil tréninkový prostor. Odvedli velký kus práce, vysázeli také řadu tújí. které budou chránit hřiště před častými větry.  Průběžně se rekonstruují kabiny. Na jaře roku 2006 se provedla velká regenerace travnaté plochy firmou Eurogreen. Vybudovaly se nové střídačky a zábradlí na severní straně hřiště.
V roce 2006 proběhla výroční schůze valné hromady fotbalového klubu TJ Řepín.

Byl zvolen nový výbor ve složení:

  • Vaněček Milan - předseda
  • Urbánek Jaroslav - místopředseda
  • Ing. Salač Jiří - hospodář
  • Štrombachová Jitka - pokladní
  • Horník Václav - sekretář
  • Prejza Jiří - člen výboru
  • Němeček Libor - člen výboru

První ročník žákovského turnaje Memoriál Vladimíra Johna se uskutečnil na Řepíně 18. srpna 2006 za účasti mužstev Slavoj Kropáčová Vrutice, Sokol Všetaty, FK Nebužely a TJ Řepín.
V roce 2006 byl opět pořádán memoriál Jindřicha Brusmana. za účasti mužstev FK AKUMA Mladá Boleslav, FK Krnsko, FK Čejetice a TJ Řepín. Vítězným mužstvem se stali fotbalisté TJ Řepín.
Od sezóny 2006-2007 se u „A“ mužstva trenérského žezla ujal nový trenér Petr Kalkant, jeho asistentem se stal Jindřich Kalaš.

 

40. výročí trvání fotbalového oddílu TJ Řepín

V sezóně 2006-2007 oslaví fotbalový oddíl čtyřicet let trvání. Po skončení soutěží proběhnou 23. června 2007 oslavy tohoto jubilea.

Fotbalisty čeká ještě mnoho práce. Je třeba zajistit zalévání hřiště z nového zdroje, dále je třeba dokončit osvětlení tréninkové hrací plochy, sedačky ve střídačkách, a v neposlední řadě klubovna.

Je třeba znovu poděkovat všem sponzorům, kteří svými finančními příspěvky pomohli budovat areál a podpořili činnost klubu na takové úrovni, aby obstál v soutěžích. Aby uspěli i v době, která klade na všechny dobrovolné sportovce veliké nároky.
Přejeme si, aby fotbalový oddíl TJ Řepín dále vychovával šikovné fotbalisty, zlepšoval sportovní areál a dával tím možnost sportovního vyžití všem ze širokého okolí.