Pozvánka na volební valnou hromadu

21.10.2015 12:25

POZVÁNKA

na volební valnou hromadu

která se uskuteční v sobotu 7.11.2015 od 17:30 hodin na sále objektu sokolovny Řepín.

odkaz: Stanovy TJ Řepín

Program:

 1. Zahájení
 2. Volba předsedajícího valné hromady
 3. Schválení programu jednání
 4. Volba pracovních orgánů valné hromady (volební komise, návrhová komise, mandátová komise, zapisovatel, ověřovatelé zápisu
 5. Zpráva o činnosti tělovýchovné jednoty za rok 2014
 6. Zpráva o hospodaření za rok 2014
 7. Schválení nových stanov a změny názvu organizace
 8. Volba členů výkonného výboru tělovýchovné jednoty
 9. Volba kontrolní komise
 10. Diskuse
 11. Schválení návrhu usnesení VH
 12. Závěr

 

Zve výbor Tělovýchovné jednoty Řepín